HEKİMLERE

Aşağıda dil temizliği konusuyla ilgili bazı yayınların özeti çıkarılmıştır.
Devam eden sayfalarda yayınların bağlantılarına ulaşabilirsiniz.

Sosyodemografik yapı ve sigara kullanımının ağız kokusu üzerine etkisi

Bu çalışmanın amacı, Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesine başvuran bireylerde halitozis görülme sıklığının araştırılması ve halitozis ile yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve sigara kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Devamı...

Nefes kokusu ve dildeki bakteri plağında mekanik dil temizliğinin etkisi üzerine sistematik yorum

Tüm deneyler, ağız kokusu ile çeşitli parametreler üzerinde diş fırçalama yanısıra dilin mekanik temizliğinin olumlu etki oluşturduğunu göstermektedir.

Devamı...

Ağız Kokusuna Karşı Dil Kazıma

Gruplar arasında Dunn yöntemi alfa = 0.01 ile yapılan karşılaştırmalı denemede, bazal ölçümleri ile karşılaştırıldığında VSC seviyeleri dil kazıyıcı ile% 75 ve diş fırçası ile% 45 azalma göstermiştir.

Devamı...

Ağız Hijyeninin Önemi

Dil üzerindeki pütürlü yapıdan oluşan geniş alan mikroorganizmaların yerleşebilecekleri uygun bir ortamdır.

Devamı...

Ağız Kokusunun Nedenleri

Diş aralarında, dil üzerinde ve diğer çevre dokularda kalan yiyecek artıkları ağız içindeki bakteriler aracılığı ile kötü kokulu bileşiklerin oluşmasına sebep olmaktadır.

Devamı...